lerarentekort

Zij-instromers: dé oplossing?

Er zijn al heel wat berichten verschenen in de media rond de zij-instromers. Maar lukt het ook om zij-instromers aan het werk te zetten en te houden? Zijn er voldoende zij-instromers?Gaat het aanwerven van zij-instromers het lerarentekort werkelijk (deels) oplossen?Wat zijn de drempels die deze zij-instromers ervaren?VLVO verstuurde een bevraging hierover in februari ’23 aan […]

De toekomst van ons onderwijs?

Enkele bedenkingen van Jef Groffen Wat kader bij het onderwijsdebat in Terzake van vorige week. Enkele weetjes. En zo verder… Mijn gedacht, voor wat het waard is: Personeelsbeleid bestaat niet in ons onderwijs. Wie gelukkige werknemers wil, die floreren in hun job, trouw zijn aan het bedrijf, zichzelf ontwikkelen en veel werk verzetten, voert best […]

30 scholen worden ‘proeftuinen’!

Dit voorjaar besliste minister Ben Weyts dat 15 basisscholen en 15 secundaire scholen zullen kunnen experimenteren met ideeën om het lerarentekort te bestrijden. Deze scholen worden proeftuinen genoemd en krijgen carte blanche van minister Ben Weyts. Ze kunnen bijvoorbeeld testen wat er gebeurt als leerkrachten hun lesuren vrijer kunnen spreiden over het schooljaar of dat […]

Laat leerkrachten 38 uur per week werken

In het artikel van Het laatste nieuws (17-06-2022) konden we het volgende lezen: Het grote tekort aan onderwijzers wordt steeds duidelijker zichtbaar: leerlingen krijgen maandenlang geen les en in juni zelfs geen examen. Oppositiepartij Vooruit jaagt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op: actie is nodig op korte termijn. De socialisten stellen in een vijfpuntenplan […]

Kwart over 12!

Beste minister Weyts, Wat ben ik blij dat u bekommerd bent om het dalende niveau in het basisonderwijs. De resultaten van de eindproeven zakken inderdaad elk jaar aanzienlijk en dat is schrijnend. Toch wil ik graag even kritisch in vraag stellen of dit probleem gaat opgelost worden met aangescherpte eindtermen en een verplichte proef om […]

Straks wordt de schooldirecteur een uitstervend ras

Deze week schreef Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor CD&V, een opiniestuk voor Knack. Hierin erkent ze de toenemende druk die schooldirecteurs ervaren en de grote uitdagingen in het onderwijs op dit moment: het lerarentekort en de kwaliteit van ons onderwijs. Uit vrees dat er steeds minder mensen te vinden zijn die alle directietaken willen opnemen, […]

“Vertrouwen” als middel om lerarentekort op te lossen?

Aanbevolen lectuur Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers, van Jesse Frederik en Rutger Bregman Essay over de vraag waarom werk dat waarde toevoegt aan de welvaart vaak veel slechter wordt beloond dan werk dat slechts welvaart verplaatst of zelfs schadelijk is. uitgeverij de Correspondent De meeste mensen deugen, van Rutger Bregman Al eeuwen denken grote […]

De nieuwe CAO afgesloten door de vakbonden, koepels en de minister van Onderwijs: reactie van VLVO

We zijn tevreden dat men tot een overeenkomst is gekomen en dat de overeenkomst heel wat punten bevat die goed zijn voor het basisonderwijs. We willen toch enkele opmerkingen maken, zaken die onze directeurenvereniging al jaren aankaart en waaraan volgens onze inzichten niet werd voldaan. Men goochelt opnieuw met heel wat bijkomende middelen die versnipperd […]

Resultaten bevraging operatie “Bijsprong”

20 miljoen euro! Dat voorziet de Vlaamse Regering als bijkomende omkadering om de leerachterstand van kinderen/leerlingen weg te werken. VLVO probeerde te achterhalen of deze goed bedoelde investering ook zijn doel bereikt. We bevroegen de collega’s van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. We ontvingen 588 reacties. De volledige resultaten van deze bevraging […]

Scroll naar boven