Advies

Directiewissels

Vorige week kwam in de onderwijscommissie een vraag aan bod waarbij meer uitleg werd gevraagd over het grote aantal directiewissels. Het antwoord van minister Weyts op deze vraag van Loes Vandromme en Steve Vandenberghe kan je hier terugvinden. De vragen die VLVO zich hierbij stelt: Heb je een loonsverhoging gekregen? Heb je al een beleidsondersteuner kunnen aanstellen? […]

“Vertrouwen” als middel om lerarentekort op te lossen?

Aanbevolen lectuur Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers, van Jesse Frederik en Rutger Bregman Essay over de vraag waarom werk dat waarde toevoegt aan de welvaart vaak veel slechter wordt beloond dan werk dat slechts welvaart verplaatst of zelfs schadelijk is. uitgeverij de Correspondent De meeste mensen deugen, van Rutger Bregman Al eeuwen denken grote […]

Ouders en leerlingen krijgen stem over kwaliteit op school

Van ondermaatse lessen Frans tot de toetscultuur op school: ouders, leerlingen, maar ook leerkrachten of CLB-artsen kunnen vanaf nu de Vlaamse onderwijsinspectie helpen bij de doorlichting van een school. ‘Opgelet: we lanceren geen kliklijn.’ Klaas MAENHOUT. Dit is echt niet zoals het hoort.  Niemand is bevraagd en er is totaal geen communicatie naar de scholen/ […]

Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 13/13)

Ik dacht altijd als de vakbonden niet reageren of niet komen opdagen op een vergadering dat er dan eenzijdige beslissingen kunnen genomen worden. M.a.w. als we een overeenkomst willen sluiten en de drie vakbondsafgevaardigden zeggen dat ze niet aanwezig zullen zijn en sturen geen opmerkingen door, dat ze dan eigenlijk hun akkoord geven voor het opgestuurde protocol. Ik […]

Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 12/13)

Vaak zijn de schoolbesturen niet aanwezig (ze haken op het laatste moment af of komen niet opdagen).  Vanuit de vakbonden werd al meermaals benadrukt dat ze eigenlijk alleen willen vergaderen met de afgevaardigden van het schepencollege. De directies mogen erbij zijn als adviseur. Maar meestal weten onze schoolbesturen inhoudelijk niet hoe ze met de materie van […]

Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 11/13)

Schoolbesturen laten het soms afweten voor de overlegcomités. Het klopt toch dat de directeurs kunnen zetelen als afgevaardigde van het schoolbestuur? Voor het LOC is bepaald dat de vertegenwoordigers van het schoolbestuur worden gekozen uit personen die de inrichtende macht kunnen verbinden. De directeur van een school voor kleuter-, lager of basisonderwijs is een permanente […]

Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 10/13)

Wat kan je doen als directie als je weet dat vakbonden in je school vergaderingen doen met hun leden en dit zonder dat je op de hoogte bent?  Voor de leden van het LOC is bepaald dat de personeelsvertegenwoordigers de nodige faciliteiten krijgen om hun taak uit te oefenen. Deze faciliteiten worden vastgelegd in het […]

Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 9/13)

Bestaan er modellen van teksten die we (licht) kunnen aanpassen aan onze eigen situatie?  Er zijn modellen voor het huishoudelijk reglement van het LOC en OCSG. Deze teksten kan men zelf aanpassen op voorwaarde dat het reglement alle vereiste bepalingen bevat. Na de oprichting stelt elk LOC een huishoudelijk reglement op. Dat huishoudelijk reglement bepaalt […]

Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 8/13)

Kunnen/mogen alle directies van de SG aanwezig zijn op een OCSG? Voor het OCSG in het vrij onderwijs bedraagt het minimum aantal leden per geleding 4 leden, onverminderd dit minimum telt elke geleding van elke LOC van de scholen van de scholengemeenschap 1 persoon als lid van het LOC van de scholengemeenschap. 1 persoon per […]

Scroll naar boven