Over VLVO

Onze missie

VLVO is een vzw die de belangen behartigt van de leidinggevenden van het Vlaams onderwijs, zonder onderscheid van net of niveau. Onze vereniging wil de stem van alle leidinggevenden uit het basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs maar ook van het volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie, de internaten en centra voor leerlingenbegeleiding laten horen op diverse publieke en politieke fora. Elke leidinggevende heeft er belang bij dat wij de overheid sensibiliseren om optimaal de randvoorwaarden voor ons Vlaams onderwijs te verzekeren. VLVO verdedigt de belangen van haar leden bij de overheid door de onderwijsactualiteit op de voet te volgen. VLVO informeert haar leden tijdig over haar onderwijsstandpunten en brengt die in de onderwijscommissie naar voor door deel te nemen aan hoorzittingen.

Scroll naar boven