Resultaten bevraging Levensbeschouwelijke vakken

Hartelijk dank aan alle directeurs die onze bevraging rond Levensbeschouwelijke vakken hebben ingevuld. Hier vind je de resultaten, in combinatie met heel wat reacties.


ExCEL heet voortaan Expertisecentrum Onderwijs en Leren:

Het Expertisecentrum Onderwijs en Leren (ExCEL) van de
Thomas More-hogeschool doet praktijkgericht onderzoek
en professionaliseert leraren en directeurs. Hun aanbod van vormingen, schoolbegeleidingstrajecten en open lezingen voor schooljaar 2023-2024 kan je raadplegen in deze brochure.

Leden van VLVO krijgen 10% korting op de open lezingen!

Meer info over deze partner vind je op onze partnerpagina.


Partner Lexima: kortingsactie voor leden VLVO

Het schooljaar neemt vaart, er staat heel wat op stapel. Leg jij focus op beter lezen, correcter schrijven, vlotter rekenen? De effectieve hulpmiddelen van Lexima krijgen dit zonder extra werkdruk voor elkaar. Inzetbaar naast elke lesmethode, op maat van de leerling en bewezen effectief, zorgen ze voor leerlingen die op termijn minder zittenblijven, meer gemotiveerd zijn en resultaat naar werk behalen ondanks eventuele leerproblemen.

Lexima geeft tot 31/12/2023 een korting van 25% op alle vorming (vormingsdatum zelf mag buiten deze periode vallen, niet cumuleerbaar) met de actiecode VLVO-LEX-2023.

Meer info over deze partner vind je op onze partnerpagina.


We proberen allebei directeurs te helpen!

Een goed jaar geleden sloten VLVO en ‘domo de refontiro’ een partnerschap af omdat we de gezamenlijke missie delen om schoolleiders in hun veeleisende job te ondersteunen maar ook omdat we mekaar natuurlijk aanvullen en versterken. Schoolleiders waarderen onze onafhankelijke en kwaliteitsvolle aanpak.
Bijna 1 op de 4 schooldirecteurs in Vlaanderen is lid van de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO). VLVO biedt ondersteuning en advies aan schoolleiders op alle onderwijsniveaus. In een interview met directeurs Ella Sels en Dimitry Goethals benadrukken ze de waarde van VLVO en hun partnerschap met Domo de Refontiro.
De volledige bijdrage kan je lezen op ons discussieforum.


Nieuwe/aangepaste info op onze website!


Waarom lid worden?

Schuiven naar boven