regeerakkoord

De nieuwe CAO afgesloten door de vakbonden, koepels en de minister van Onderwijs: reactie van VLVO

We zijn tevreden dat men tot een overeenkomst is gekomen en dat de overeenkomst heel wat punten bevat die goed zijn voor het basisonderwijs. We willen toch enkele opmerkingen maken, zaken die onze directeurenvereniging al jaren aankaart en waaraan volgens onze inzichten niet werd voldaan. Men goochelt opnieuw met heel wat bijkomende middelen die versnipperd […]

Brief over vaste benoeming ondersteuners

De extra benoemingsronde op 1 juli is nu een feit. VLVO vreest echter dat daarbij een niet onbelangrijke groep mensen vergeten wordt: de ondersteuners. Daarom heeft VLVO een brief gericht aan de minister met de vraag om ook deze mensen zo snel mogelijk een perspectief te bieden. Hieronder vind je de link naar de volledige brief. […]

Brief aan de minister van een bezorgde directeur

  Beste meneer de minister, Beste meneer Weyts,     Er moeten me een paar dingen van het hart. Vooreerst vind ik de wijze waarop het onderwijs de laatste weken weer te vaak in de media komt ernstig te betreuren. Onze kleuters hebben een te grote taalachterstand en zijn niet klaar voor de overgang naar […]

Centrale proeven: een meerwaarde of toch niet?

Roger Standaert Een verhaal uit het verleden Tot begin van de jaren negentig van de vorige eeuw bestonden er in het lager onderwijs de zogenaamde kantonnale examens. Het waren gestandaardiseerde toetsen voor rekenen en taal die door de inspectie werden afgenomen. Ik herinner mij een bezorgde buurman, een aannemer die mij als deskundige onderwijsmens percipieerde, […]

Scroll naar boven