regeerakkoord

Centrale proeven: een meerwaarde of toch niet?

Roger Standaert Een verhaal uit het verleden Tot begin van de jaren negentig van de vorige eeuw bestonden er in het lager onderwijs de zogenaamde kantonnale examens. Het waren gestandaardiseerde toetsen voor rekenen en taal die door de inspectie werden afgenomen. Ik herinner mij een bezorgde buurman, een aannemer die mij als deskundige onderwijsmens percipieerde, […]

Schuiven naar boven