Lid worden

Waarom lid worden van VLVO slim is?

 Omdat VLVO

 • gericht advies geeft over juridische en praktische zaken en dat meestal binnen een dag;
 • regelmatig de basis bevraagt en de resultaten van deze bevragingen overmaakt aan de minister, zijn kabinet en de onderwijscommissie;
 • samen met haar leden standpunten opstelt over diverse onderwijszaken;
 • NETOVERSCHRIJDEND eensgezinde voorstellen bundelt die zo breder worden gedragen dan de voorstellen van (netgebonden) verenigingen;
 • haar leden een handige agenda biedt, een naslagwerk met tabellen en andere belangrijke gegevens die je best altijd bij de hand hebt;
 • nieuwe en aangepaste reglementering vertaalt naar gewone-mensen-taal;
 • haar leden wekelijks een nieuwsbrief bezorgt met daarin een overzicht van de belangrijkste zaken van de afgelopen en de komende week en een verwijzing naar de reglementering en vragen die gesteld werden op de vergaderingen van de onderwijscommissie;
 • handige tools ontwikkelt die ze gratis ter beschikking stelt aan haar leden;
 • haar tijdschrift Advisie 4x per jaar aanbiedt aan haar leden;
 • vormingen organiseert over onderwerpen die de leden aanspreken en/of aanbrengen;
 • een jaarlijks symposium (met ledenkorting) organiseert;
 • samenwerkt met haar partners Thomas Morehogeschool en ExCEL aan een nascholingscontinuüm voor leidinggevenden en hiervoor ledenkorting biedt;
 • in haar DiCoM-project ervaren (bijna)-gepensioneerde directeuren aanstelt als mentor voor startende directies;
 • alle leden ondersteunt met een uitgebreide rechtsbijstandverzekering.

VLVO kan je in jouw taak als leidinggevende maximaal ondersteunen!

Maar meer nog dan dat alles is het belangrijk dat ons aantal leden mee bepaalt hoe groot onze impact is op de politiek. 

Ook jij maakt het verschil!

Lid worden

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar!

Tarieven voor 2023:

 • Voor directeurs is enkel lidmaatschap met rechtsbijstandverzekering inbegrepen mogelijk à € 145 per kalenderjaar.
  • Het lidgeld voor wie zich na 01-08-2023 aansluit, bedraagt € 90.
  • Voor een startende directeur (max. 1 jaar directeur) voorzien we een korting van € 15.
 • Ondersteunende leidinggevenden kunnen aansluiten zonder rechtsbijstandverzekering aan € 100
  • Het lidgeld voor wie zich na 01-08-2023 aansluit, bedraagt € 45.

Overtuigd? Je kan je via dit invulformulier aanmelden om lid te worden.

Privégegevens zijn noodzakelijk en worden enkel gebruikt voor de rechtsbijstandverzekering. Wij verwerken deze gegevens volgens de reglementering van de GDPR-wetgeving.”

Schuiven naar boven