Uncategorized

De band tussen VLVO en ‘domo de refontiro’: We proberen allebei directeurs te helpen.

Een goed jaar geleden sloten VLVO en ‘domo de refontiro’ een partnerschap af omdat we de gezamenlijke missie delen om schoolleiders in hun veeleisende job te ondersteunen maar ook omdat we mekaar natuurlijk aanvullen en versterken. Schoolleiders waarderen onze onafhankelijke en kwaliteitsvolle aanpak. Bijna 1 op de 4 schooldirecteurs in Vlaanderen is lid van de […]

Bevraging rond Digisprong

Vorige maand stuurden we een bevraging rond om te peilen wat de werking en implementatie van Digisprong heeft teweeg gebracht voor de scholen in Vlaanderen. Hartelijk dank aan allen die deze bevraging hebben ingevuld! Er is duidelijk behoefte aan een langetermijnvisie, voldoende middelen en ondersteuning om duurzaam te kunnen blijven werken met digitale middelen. De […]

Zij-instromers: dé oplossing?

Er zijn al heel wat berichten verschenen in de media rond de zij-instromers. Maar lukt het ook om zij-instromers aan het werk te zetten en te houden? Zijn er voldoende zij-instromers?Gaat het aanwerven van zij-instromers het lerarentekort werkelijk (deels) oplossen?Wat zijn de drempels die deze zij-instromers ervaren?VLVO verstuurde een bevraging hierover in februari ’23 aan […]

De toekomst van ons onderwijs?

Enkele bedenkingen van Jef Groffen Wat kader bij het onderwijsdebat in Terzake van vorige week. Enkele weetjes. En zo verder… Mijn gedacht, voor wat het waard is: Personeelsbeleid bestaat niet in ons onderwijs. Wie gelukkige werknemers wil, die floreren in hun job, trouw zijn aan het bedrijf, zichzelf ontwikkelen en veel werk verzetten, voert best […]

30 scholen worden ‘proeftuinen’!

Dit voorjaar besliste minister Ben Weyts dat 15 basisscholen en 15 secundaire scholen zullen kunnen experimenteren met ideeën om het lerarentekort te bestrijden. Deze scholen worden proeftuinen genoemd en krijgen carte blanche van minister Ben Weyts. Ze kunnen bijvoorbeeld testen wat er gebeurt als leerkrachten hun lesuren vrijer kunnen spreiden over het schooljaar of dat […]

Laat leerkrachten 38 uur per week werken

In het artikel van Het laatste nieuws (17-06-2022) konden we het volgende lezen: Het grote tekort aan onderwijzers wordt steeds duidelijker zichtbaar: leerlingen krijgen maandenlang geen les en in juni zelfs geen examen. Oppositiepartij Vooruit jaagt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op: actie is nodig op korte termijn. De socialisten stellen in een vijfpuntenplan […]

Noodkreet voor directies

Een aantal weken geleden sloeg bij ons op school een bom in. De directeur vertelde ons dat ze op het einde van het schooljaar de fakkel doorgeeft. De combinatie thuis en werk is niet meer te verzoenen… Slik! Er moet dringend iets veranderen aan de structuur binnen ons onderwijs. Een complete reorganisatie van raad van […]

Leerlingenvervoer Buitengewoon onderwijs

Voor de scholen is het beheer en de coördinatie van de bussen voor leerlingenvervoer een zware belasting waarvoor ze geen extra uren omkadering krijgen.  Eén van onze leden reageert:Een vraag die wij ons ook stellen met betrekking tot het inleggen van extra bussen is de consequenties voor ons personeel. De begeleiders hebben een contract voor […]

Straks wordt de schooldirecteur een uitstervend ras

Deze week schreef Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor CD&V, een opiniestuk voor Knack. Hierin erkent ze de toenemende druk die schooldirecteurs ervaren en de grote uitdagingen in het onderwijs op dit moment: het lerarentekort en de kwaliteit van ons onderwijs. Uit vrees dat er steeds minder mensen te vinden zijn die alle directietaken willen opnemen, […]

Scroll naar boven