directeurstekort

De toekomst van ons onderwijs?

Enkele bedenkingen van Jef Groffen Wat kader bij het onderwijsdebat in Terzake van vorige week. Enkele weetjes. En zo verder… Mijn gedacht, voor wat het waard is: Personeelsbeleid bestaat niet in ons onderwijs. Wie gelukkige werknemers wil, die floreren in hun job, trouw zijn aan het bedrijf, zichzelf ontwikkelen en veel werk verzetten, voert best […]

Directiewissels

Vorige week kwam in de onderwijscommissie een vraag aan bod waarbij meer uitleg werd gevraagd over het grote aantal directiewissels. Het antwoord van minister Weyts op deze vraag van Loes Vandromme en Steve Vandenberghe kan je hier terugvinden. De vragen die VLVO zich hierbij stelt: Heb je een loonsverhoging gekregen? Heb je al een beleidsondersteuner kunnen aanstellen? […]

Noodkreet voor directies

Een aantal weken geleden sloeg bij ons op school een bom in. De directeur vertelde ons dat ze op het einde van het schooljaar de fakkel doorgeeft. De combinatie thuis en werk is niet meer te verzoenen… Slik! Er moet dringend iets veranderen aan de structuur binnen ons onderwijs. Een complete reorganisatie van raad van […]

Straks wordt de schooldirecteur een uitstervend ras

Deze week schreef Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor CD&V, een opiniestuk voor Knack. Hierin erkent ze de toenemende druk die schooldirecteurs ervaren en de grote uitdagingen in het onderwijs op dit moment: het lerarentekort en de kwaliteit van ons onderwijs. Uit vrees dat er steeds minder mensen te vinden zijn die alle directietaken willen opnemen, […]

De nieuwe CAO afgesloten door de vakbonden, koepels en de minister van Onderwijs: reactie van VLVO

We zijn tevreden dat men tot een overeenkomst is gekomen en dat de overeenkomst heel wat punten bevat die goed zijn voor het basisonderwijs. We willen toch enkele opmerkingen maken, zaken die onze directeurenvereniging al jaren aankaart en waaraan volgens onze inzichten niet werd voldaan. Men goochelt opnieuw met heel wat bijkomende middelen die versnipperd […]

Knelpuntberoepen in Vlaanderen

VDAB publiceert jaarlijks cijfers over knelpuntberoepen in Vlaanderen. Dit zijn beroepen waarvoor de invulling van de vacatures moeilijker verloopt dan voor de andere beroepen. Naast leerkrachten voor het basis- en secundair onderwijs, staat nu ook de functie van leidinggevende onderwijsinstelling op de nieuwe lijst voor 2021!

Scroll naar boven