De nieuwe CAO afgesloten door de vakbonden, koepels en de minister van Onderwijs: reactie van VLVO
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

We zijn tevreden dat men tot een overeenkomst is gekomen en dat de overeenkomst heel wat punten bevat die goed zijn voor het basisonderwijs.

We willen toch enkele opmerkingen maken, zaken die onze directeurenvereniging al jaren aankaart en waaraan volgens onze inzichten niet werd voldaan.

Men goochelt opnieuw met heel wat bijkomende middelen die versnipperd worden over de verschillende onderwijsniveaus, denken we maar het kleuteronderwijs, kinderverzorgsters, ondersteuning van directeurs via meer uren secretariaat en de aanzet tot het komen van een middenkader.

Wij ijveren al jaren om al die bijkomende middelen in één pakket aan de school te geven zodat de school in overleg zelf kan beslissen welke invulling ze eraan wil geven.

Bijvoorbeeld: de school heeft meer nood aan bijkomende zorg, dan kan men die middelen daarvoor gebruiken. Nu krijgt men hiervoor misschien een klein aantal uren. Vooral de kleine scholen vallen in zo’n systeem uit de boot.


Het voorstel om vakbondsafgevaardigden enkele uren vrij te stellen om aan vakbondswerking te kunnen doen, dat begrijpen we niet!

Nu we net hard aan het zoeken zijn naar leerkrachten betekent dit opnieuw bijkomende uren die moeten worden ingevuld.

We vrezen dat de directies die uren in de klas zullen moeten opvangen.

Een kleine berekening: de maatregelen die in de cao staan zorgen ervoor dat er vooral minder les gegeven wordt door leerkrachten, 52 miljoen euro voor werkdrukverlaging en vijftien miljoen voor syndicale vrijstelling. Dat is samen 67 miljoen euro, ofwel een equivalent van 1.220 voltijdse leerkrachten.


Er komt een hoger loon voor directeurs, dit toont aan dat men inziet dat de opdracht van directeur heel zwaar is en dat er op gepaste wijze verloning moet zijn.


De middelen om leerkrachten aan te trekken zijn onvoldoende. Alle leerkrachten beschikken al over een laptop en fietsvergoeding. Geef de klas terug aan de leerkracht en laat hem les geven, zich focussen om pedagoog en docent te zijn.


Geef de startende leerkrachten werkzekerheid en geen halftijdse opdrachten die ze dan nog in verschillende scholen moeten uitvoeren. Schaf heel wat van die mogelijkheden af om deeltijds of verminderde prestaties te leveren in het onderwijs.


Er komen ook meer middelen voor de aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten zodat ervaren leerkrachten de ruimte krijgen om echt mentor te worden van iemand die zijn eerste stappen zet in het onderwijs. Het gaat om 10 miljoen euro extra per jaar. Dit is bedoeld om de dramatische cijfers van afhakende leraren tegen te gaan. 

Waar zullen we al die bijkomende leerkrachten vinden?


Positief vinden we dat voor de internaten nu de mogelijkheid bestaat om vervangingen te voorzien bij afwezigheid van minder dan 10 dagen.


Goed is dat er een afzonderlijk mandaat komt voor de preventieadviseur.


Wij betreuren vooral dat er met de basis niet werd overlegd vooraleer die nieuwe maatregelen werden afgekondigd. Het zijn altijd de koepels en vakbonden die gehoord worden. De directeursverenigingen en de mensen op de werkvloer worden nooit bevraagd en het zijn net zij die heel goed weten waar de problemen zitten en welke oplossingen hieraan kunnen worden gegeven. Jammer!!!!


Wil anekdotes, voorbeelden of schrijnende situaties meegeven of gewoon uw uitgesproken menig geven, dan kan dat hieronder in het reactievenster!

De nieuwe CAO afgesloten door de vakbonden, koepels en de minister van Onderwijs: reactie van VLVO
Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een reactie achterlaten

Scroll naar boven