Symposium – Schoolleiderschap in beeld

Info

 • Wanneer: donderdag 25 april 2024
 • Uurschema:
  • 09.00 – onthaal met koffie /thee
  • 09.30 – welkom en inleiding
  • 09.35 – Pieter Sprangers – Ondersteunen en ondersteund worden!
  • 11.00 – koffiepauze
  • 11.30 – Albert Janssens – Leren als relationeel gebeuren
  • 13.00 – lunch en netwerkmoment
 • Prijs
  • indien lid van VLVO: € 95
  • indien geen lid van VLVO: € 120
 • Waar: Thomas More Hogeschool, Campus Kruidtuin Mechelen
 • Inschrijven: via inschrijvingsformulier (1 formulier per persoon invullen aub)
 • Voor het Symposium zijn deze annulatievoorwaarden van toepassing.

Download hier de info i.v.m. de route naar en parkeren rond Campus Kruidtuin.

Thema

 • Bouwen aan vertrouwensvolle relaties tussen teamleden, leerlingen en ouders
  • Voorzien in ondersteuning en zich bekommeren om individuele medewerkers
  • Bevorderen van de professionele ontwikkeling van de medewerkers
  • Voorbeeldig zijn m.b.t. de waarden van de school
  • Bouwen aan vertrouwensvolle relaties tussen teamleden, leerlingen en ouders

Gastsprekers

 • Pieter Sprangers, domo de refontiro
  • Ondersteunen en ondersteund worden!
   • Naar een professionele, ondersteunende en productieve schoolcultuur …
   • Ondersteunen en ondersteund worden is de sleutel om te komen tot betekenisvolle én vertrouwensvolle relaties binnen een schoolteam. Een positieve, productieve en professionele schoolcultuur heeft een directe positieve impact op het leren van de leerlingen. Maar wie ondersteunt nu wie? En wie wordt door wie ondersteund? De schoolleider, de schoolbestuurder, de teamleiders en de leraren, allemaal nemen ze hierbij hun verantwoordelijkheid op met als uiteindelijke doel impactvol onderwijs vorm te geven. Professionalisering in de vorm van PLG’s (professionele leergemeenschappen), professionele dialogen voeren en actief bouwen aan een professionele schoolcultuur dragen hiertoe bij.
 • Pieter Sprangers (PhD) leeft in parallelle werelden. Hij is werkzaam als lesgever en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool, AP hogeschool, Universiteit Antwerpen en IADE creative university. Hij behaalde een doctoraat in ‘scientific educational design’. Zijn wetenschappelijk onderzoek focust op ‘redesign of educational systems’. Verder werkt Pieter als hoofd-onderwijsdesigner en procesbegeleider bij domo de refontiro.  Hij begeleidt al meer dan vijftien jaar scholen in Vlaanderen en Nederland met betrekking tot complexe transformaties. Hij gaf in het verleden ook mee vorm aan een volwaardig personeelsbeleid in de organisaties waar hij zelf leidinggevende functies opnam. Pieter verzorgde recent nog een lezing en workshop rond vernieuwd personeelsbeleid in onderwijs in de leerstoel onderwijsvernieuwing van de Universiteit Antwerpen.
 • Albert Janssens, auteur van het boek Zo lukt het!
  • Leren als relationeel gebeuren
  • Leerlingen komen naar school om te leren. In de school worden ze in dat leerproces geleid en begeleid. De leerkracht bepaalt de elementen die bij de leerling tot leren moeten leiden. Daarvoor heeft hij kennis nodig van de leerling, van het aanbod en van zichzelf. En bovenal moet hij een goede relatie opbouwen met deze leerling opdat die mee in dat voorbereide verhaal stapt. In de lezing komen handvatten aan bod om dit mogelijk te maken.
 • Albert Janssens is onderwijzer en werkte bijna 30 jaar in het (Bu)BaO en BuSO. Daarna werd hij praktijklector in de lerarenopleiding van het UCLL (BaNaBa buitengewoon onderwijs). De voorbije 12 jaar richtte hij zijn focus op onderwijs aan leerlingen die opgroeien in kansarmoede.
  In 1992 werd hij trainer van Feuerstein (cognitief ontwikkelingspsycholoog) en van alle afgeleide programma’s. Hij volgde de 3-jarige opleiding tot relatie- en communicatietherapeut en werd trainer van Cuvelier.
  Sinds 30 jaar is hij vormingswerker binnen CeSMOO (Centrum voor het Stimuleren van het Mediërend Opvoeden en -Onderwijzen).
  Ondertussen specialiseerde hij zich in de ontwikkeling van het jonge kind en werd trainer van The Hanen Center (taalontwikkeling) en werkt als pedagogisch coach in een kinderdagverblijf.
  Momenteel geeft hij regelmatig vormingen met onderwijsthema’s voor basisscholen en de Buitenschoolse Kinderopvang: omgaan met probleemgedrag, onderwijs en kansarmoede, zelfregulering, mediërend onderwijs en cognitieve ontwikkeling stimuleren.
  Albert Janssens is auteur van meerdere boeken en artikels.
Scroll naar boven