De band tussen VLVO en ‘domo de refontiro’: We proberen allebei directeurs te helpen.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een goed jaar geleden sloten VLVO en ‘domo de refontiro’ een partnerschap af omdat we de gezamenlijke missie delen om schoolleiders in hun veeleisende job te ondersteunen maar ook omdat we mekaar natuurlijk aanvullen en versterken. Schoolleiders waarderen onze onafhankelijke en kwaliteitsvolle aanpak.

Bijna 1 op de 4 schooldirecteurs in Vlaanderen is lid van de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO). Zo genieten ze van onder meer rechtsbijstand, accurate informatie en wettelijk advies. “Domo de Refontiro is een waardevolle partner voor de kwaliteit die wij willen bieden”, zeggen directeurs Ella Sels en Dimitry Goethals. 

De [VLVO] ontstond ongeveer 25 jaar geleden toen haar voorganger, de Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs (ODVB), opgericht werd. “Dat gebeurde uit noodzaak”, weet Ella Sels. “Directeurs in het basisonderwijs hadden het moeilijk om hun te grote takenpakket rond te krijgen. Bovendien zaten ze vaak tussen verschillende vuren: de leerkrachten, de ouders en het schoolbestuur. Het ging er soms pittig aan toe en dat durfde zelfs tot rechtszaken te leiden, waarin de directeurs er alleen voor stonden. Daarom werd OVDB opgericht: om haar leden te informeren, te adviseren, te verzekeren en bij te staan in de vorm van juridische ondersteuning.” 

Wat is dan het verschil tussen ODVB en VLVO? 

Ella: “De VLVO telt niet alleen directeurs uit het basisonderwijs maar uit alle niveaus. Toch zijn de uitdagingen grotendeels hetzelfde. We verlenen rechtsbijstand, informeren onze leden en geven hen wettelijk en praktisch advies in de vorm van onder meer coaching.” 

Dimitry: “Ze kloppen ook bij ons aan om te horen hoe om te gaan met bepaalde zaken. Denk maar aan vervangingen op school of verlofstelsels, een complex systeem dat vaak verandert. Directeurs hebben niet de tijd om alles uit te zoeken. Dus mailen ze ons om advies te vragen over op hoeveel dagen een leerkracht van wie de schoonbroer palliatief is, recht heeft.”

Hoeveel leden telt het VLVO vandaag? 

Dimitry: “De laatste drie jaar gaat het telkens in stijgende lijn waardoor we nu aan meer dan 1.300 zitten. In totaal zijn er in Vlaanderen zo’n 6.000 directeurs in het onderwijs. We zijn geen vakbond maar zo’n getal heeft wel betekenis. Hoe meer leden we hebben, hoe meer slagkracht.” 

Jullie willen ook de stem van jullie leden laten horen. Kunnen die leidinggevenden uit het onderwijs dat zelf niet? 

Ella: “Een van onze bestuursleden volgt wekelijks de onderwijscommissie in het Vlaams Parlement. Daar wordt nadien een verslag van gemaakt dat we op onze website plaatsen. Dat geeft een goed beeld van hoe de partijen over bepaalde onderwerpen denken. Ondertussen hebben we in Brussel connecties gelegd. Zo kunnen we belangrijke zaken op de politieke agenda zetten. Neem bijvoorbeeld recent de lerarenbonus, waarvan heel wat directeurs niet wisten hoe ermee om te gaan. 

De voorbije 2,5 jaar hadden we op Europees niveau een coachingtraject lopen. Beginnende directeurs kunnen daarin rekenen op ondersteuning van jonggepensioneerde collega’s. Vormingen en trainingen zijn zeker ook waardevol maar deze aanpak is laagdrempelig en praktisch. Bovendien heerst er vertrouwen omdat de mentor een buitenstaander is. Alle deelnemers vonden dat een enorm waardevol project en met de subsidie die bedoeld was voor 1 jaar hebben we het meer dan dubbel zo lang volgehouden. Dus kloppen we nu aan bij de bevoegde minister voor extra centen. Dat is niet makkelijk maar we houden vol want de ondersteuning van schoolleiders is wat ons drijft.” 

Hoe hebben jullie Domo de Refontiro leren kennen? 

Ella: “Enkele jaren geleden las ik een artikel (in Klasse) waarin Pieter zijn visie op personal coaching van schoolleiders uiteen zette. Ik heb hem gemaild met de vraag of we dat op onze website mochten plaatsen. Daarna hebben we een paar keer afgesproken om inhoudelijke visies uit te wisselen en te bespreken en zo kreeg ons partnerschap vorm. We willen elkaar versterken als kennispartners en in de kijker zetten. Die intenties hebben we geofficialiseerd in een convenant.” 

Wat is de meerwaarde van dit partnerschap? 

Ella: “Die ligt volgens mij vooral in onze uitwisseling. We leren van elkaar, geven elkaar een groter bereik, versterken elkaar. Uiteindelijk hebben we ook hetzelfde doel: zoveel mogelijk directeurs helpen.” 

Dimitry: “Wij bieden onder meer soms vormingen aan over het verlofstelsel, waar de directeurs steeds in groten getale op afkomen. Als de vraag echter te gespecialiseerd wordt, bijvoorbeeld voor een doorgedreven vorm van coaching of experten-procesbegeleiding, leiden we onze leden graag naar onze partners toe. Een school in transitie kan beter bij Domo terecht dan bij ons. En recent kregen we op korte tijd meermaals de vraag van een schoolbestuur naar vorming en procesbegeleiding voor beleidsmakers. Dat biedt Domo al meer dan 15 jaar aan.” 

Ella: “We willen met VLVO kwaliteit bieden die inhoudelijk en vormelijk onderbouwd is. Daarvoor is Domo een waardevolle partner. We gebruiken hun teksten in onze nieuwsbrieven en tijdschriften. Zo vinden onze leden de informatie die ze zoeken. In het voorjaar organiseren we telkens samen met hogeschool Thomas More een symposium. Voor een prikje kunnen de deelnemers een hele dag bijleren en netwerken. Daar zijn al klinkende namen komen spreken. Volgend jaar hebben we Pieter te gast als keynotespreker. Iemand als hij zorgt onmiddellijk voor een meerwaarde en tilt ons symposium naar een hoger niveau.” 

Wensen jullie te reageren op dit artikel of hebben jullie suggesties voor onze organisaties, dan kan je die hieronder noteren.

De band tussen VLVO en ‘domo de refontiro’: We proberen allebei directeurs te helpen.
Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een reactie achterlaten

Scroll naar boven