Lexima

Onze missie

Lexima wil geletterdheid en gecijferdheid bevorderen zodat iedereen optimaal kan functioneren in onze informatiesamenleving.

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is de basis om te functioneren in een wereld die draait om cijfers en letters. Omdat dat dit niet voor iedereen even makkelijk gaat, maken wij digitale programma’s die leerlingen hierbij helpen. Met onze hulp worden ze zelfredzamer.

We werken op basis van vier pijlers: leesbevordering, preventie, remediëren en compenseren. Preventief om problemen te voorkomen, remediërend om een opgelopen achterstand weg te werken en compenserend voor leerlingen die al langer moeite hebben en gewoon terug mee willen met het tempo van de klas.  Leesbevordering zorgt voor een betere leesvaardigheid en grotere woordenschat. Zo sluit het onderwijs optimaal aan bij de behoeften en talenten van elke leerling.

Preventie van leesproblemen

Onze preventieve aanpak richt zich op leerlingen van de 3de kleuterklas tot en met het 2de leerjaar (of met een vergelijkbaar leesniveau) die een risico lopen op leesproblemen. Op deze manier wordt achterstand voorkomen.  

Remediëren van leerproblemen

Bij het remediëren van lees-, spelling- en rekenproblemen ligt de nadruk op het wegwerken van achterstanden. Het is belangrijk dat de aanpak goed gestructureerd is en aansluit bij de specifieke problematiek van de leerling.

Compenseren van leesproblemen

Compenserende software vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen. Compenserende software wordt niet alleen ingezet bij leerlingen met dyslexie.

Leesbevordering

Leesbevordering is het stimuleren van leerlingen zodat zij meer leesplezier en leesmotivatie ervaren. Want alleen als kinderen lezen leuk vinden, lezen ze voldoende om vaardige lezers te worden.

VORMINGEN- Lexima Academie

Lexima organiseert een breed scala aan nascholingsactiviteiten. Deze scholing voorziet in de behoefte tot professionalisering en het vergroten van de handelingsbekwaamheid van onderwijsprofessionals. Zij specialiseren zich in het signaleren en begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Waarvoor kan je bij Lexima Academie terecht?

Daarnaast werkt Lexima Academie nauw samen met onderwijspartners voor het uitwerken van lezingen op maat.

Zo slaan dan ook VLVO en Lexima de handen in elkaar om leesproblemen effectief aan te pakken.

Vormingen/lezingen van Lexima worden opgenomen in onze online agenda. Per vorming/lezing vind je telkens ook een link naar meer info voor inschrijving.

             

Scroll naar boven