middelen

Bevraging rond Digisprong

Vorige maand stuurden we een bevraging rond om te peilen wat de werking en implementatie van Digisprong heeft teweeg gebracht voor de scholen in Vlaanderen. Hartelijk dank aan allen die deze bevraging hebben ingevuld! Er is duidelijk behoefte aan een langetermijnvisie, voldoende middelen en ondersteuning om duurzaam te kunnen blijven werken met digitale middelen. De […]

30 scholen worden ‘proeftuinen’!

Dit voorjaar besliste minister Ben Weyts dat 15 basisscholen en 15 secundaire scholen zullen kunnen experimenteren met ideeën om het lerarentekort te bestrijden. Deze scholen worden proeftuinen genoemd en krijgen carte blanche van minister Ben Weyts. Ze kunnen bijvoorbeeld testen wat er gebeurt als leerkrachten hun lesuren vrijer kunnen spreiden over het schooljaar of dat […]

Kwart over 12!

Beste minister Weyts, Wat ben ik blij dat u bekommerd bent om het dalende niveau in het basisonderwijs. De resultaten van de eindproeven zakken inderdaad elk jaar aanzienlijk en dat is schrijnend. Toch wil ik graag even kritisch in vraag stellen of dit probleem gaat opgelost worden met aangescherpte eindtermen en een verplichte proef om […]

Schuiven naar boven