Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 6/13)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Er mogen ‘technici’ aanwezig zijn op een LOC/ABOC/BC.
In hoeverre kunnen/mogen zij inbreng hebben of druk zetten?

LOC

In het huishoudelijk reglement van elk LOC moet bepaald worden in welke gevallen de technische adviseurs kunnen deelnemen aan de vergadering. Ook hier is dus de eerste stap het nazicht van het huishoudelijk reglement. Het model huishoudelijk reglement bepaalt in artikel 12:

Elke geleding kan zich door één of meerdere technische adviseurs laten bijstaan op de vergaderingen van het LOC op voorwaarde dat de geleding die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, de andere geledingen hiervan ten laatste op de 5de kalenderdag voorafgaand aan de dag waarop de vergadering van het LOC doorgaat, op de hoogte stelt.
Indien het initiatief uitgaat van de geleding van de inrichtende macht, verwittigt de voorzitter van het LOC de secretaris. Indien het initiatief van de geleding van het personeel uitgaat, verwittigt de secretaris de voorzitter van het LOC.
Wanneer een geleding technische adviseurs uitnodigt, heeft dit automatisch tot gevolg dat ook de andere geleding zich kan laten bijstaan door technische adviseurs.
Indien geen van beide geledingen ter zake een initiatief heeft genomen, worden er geen technische adviseurs toegelaten op de vergadering van het LOC.”

Indien er geen bepalingen werden opgenomen, kan dit model huishoudelijk reglement als leidraad dienen om de regels hieromtrent toe te passen.

Technici hebben in principe de rol van adviseur en leveren bijstand aan een afvaardiging. Druk zetten is niet hun rol, doch het kan niet worden uitgesloten dat dit in de praktijk eens kan gebeuren.

BC

De afvaardiging van elke vakorganisatie bestaat uit ten hoogste drie, door de organisatie vrij gekozen leden aan wie ten hoogste twee technici per op de dagorde ingeschreven punt kunnen worden toegevoegd.

ABOC

De afvaardiging van de overheid mag zich laten bijstaan door technici. De afvaardiging van de vakorganisatie eveneens maar beperkt tot ten hoogste twee technici per op de dagorde ingeschreven punt.

Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 6/13)
Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een reactie achterlaten

Scroll naar boven