Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 13/13)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ik dacht altijd als de vakbonden niet reageren of niet komen opdagen op een vergadering dat er dan eenzijdige beslissingen kunnen genomen worden. M.a.w. als we een overeenkomst willen sluiten en de drie vakbondsafgevaardigden zeggen dat ze niet aanwezig zullen zijn en sturen geen opmerkingen door, dat ze dan eigenlijk hun akkoord geven voor het opgestuurde protocol. Ik hou dan de mails waarin ze zich excuseren bij en voeg die toe aan de protocollen als bewijs. Maar klopt dit wel?

LOC

Over de beslissing in het kader van onderhandelingen zou in eerste instantie moeten worden nagekeken wat het huishoudelijk reglement bepaalt. Wat het protocol betreft over de conclusies van de onderhandelingen moet het eenparig akkoord van beide partijen of hun standpunten worden opgetekend. Een eenparig akkoord impliciet afleiden uit het feit dat men nalaat om aanwezig te zijn is wel een zeer ruime interpretatie. Indien de vakbondsafgevaardigden instemmen met deze werkwijze, zal er vermoedelijk geen probleem zijn maar het is wel voor betwisting vatbaar.

OCSG (ABOC)

De conclusies van iedere onderhandeling worden vermeld in een protocol waarin worden opgetekend:

  • ofwel het eenparig akkoord van al de afvaardigingen;
  • ofwel het akkoord tussen de afvaardiging van de schoolbesturen en de afvaardiging van één of meer representatieve vakorganisaties, alsook het standpunt van de afvaardiging van een of meer representatieve vakorganisaties;
  • ofwel het respectieve standpunt van de afvaardiging van de schoolbesturen en dat van de afvaardigingen van de verschillende representatieve vakorganisaties.

Ingeval van eenparig akkoord of ingeval van akkoord tussen de afvaardiging van de schoolbesturen en de afvaardiging van één of meer representatieve vakorganisaties kunnen, noch op het niveau van de individuele schoolbesturen, noch op het niveau van de individuele scholen beslissingen genomen worden die afwijken van het protocol.

Een bindende regeling voor de schoolbesturen/scholen vereist dus een akkoord van minstens 1 representatieve vakorganisatie. Hun akkoord afleiden uit het gebrek aan opmerking is ook hier betwistbaar.

Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 13/13)
Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een reactie achterlaten

Scroll naar boven