Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 7/13)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Welke materie dient echt wel op het LOC/ABOC te komen (en kan niet op het OCSG)? 

LOC

De bevoegdheden van het LOC werden decretaal bepaald en hebben betrekking op een informatierecht, onderhandelingsbevoegdheid, toezichtbevoegdheid en bemiddelingsbevoegdheid. Om te bepalen wat echt op he LOC moet worden besproken, omschrijven wij al deze bevoegdheden overeenkomstig de decretale bepalingen.

Informatierecht:

De LOC’s hebben ten minste jaarlijks recht op inlichtingen in verband met de tewerkstelling. Deze inlichtingen hebben betrekking op:

  1. inlichtingen over de evolutie van het aantal leerlingen en de weerslag ervan op tewerkstelling en infrastructuur;
  2. inlichtingen over de structuur van de scho(o)l(en) inclusief over de fusies, overname, sluiting, uitbreiding, rationalisering of andere belangrijke structuurwijzigingen waarover de inrichtende macht onderhandelingen of besprekingen voert, en de weerslag daarvan op de evolutie van de tewerkstelling;
  3. inlichtingen over het personeelsverloop;
  4. het aantal tijdelijke personeelsleden met een aanstelling voor bepaalde duur dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur verwerft op basis van een positieve beoordeling of dat geen beoordeling heeft gekregen en het aantal tijdelijke personeelsleden met een aanstelling voor bepaalde duur dat op basis van de beoordeling een verslag met werkpunten krijgt, met binnen die laatste groep een opsplitsing tussen de personeelsleden die daarna een nieuwe aanstelling verkrijgen en de personeelsleden die daarna geen nieuwe aanstelling verkrijgen. Die gegevens worden verstrekt per school.

Het volledige (uitvoerige) antwoord vind je hier.

Vragen over LOC/BC/ABOC (deel 7/13)
Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een reactie achterlaten

Scroll naar boven