Vragen over het LOC/BC/ABOC? (deel 3/13)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Is een overleg geldig als er bepaalde geledingen (lees vakbonden) afwezig zijn?

Als de leden regelmatig zijn opgeroepen, dan is het overleg niet ongeldig.

Het protocol is rechtsgeldig, zelfs wanneer het niet door de vakorganisaties is ondertekend; ze moeten de gelegenheid gekregen hebben om dit te doen. Het kan echter gebeuren dat de vakorganisaties weigeren het protocol te ondertekenen of verkiezen zich te onthouden. In dat geval zal het protocol enkel worden ondertekend door de leden van de overheidsafvaardiging; het zou zelfs enkel door de voorzitter van het comité kunnen worden ondertekend, die hierbij dan optreedt in zijn specifieke hoedanigheid van voorzitter en hoofd van de overheidsafvaardiging en aldus de verantwoordelijkheid draagt voor de definitieve inhoud van het protocol, dat niettemin volledig geldig zal zijn.

LOC

Voor het LOC is uitdrukkelijk bepaald in het decreet dat de afwezigheid van één of meer regelmatig opgeroepen leden de onderhandelingen niet ongeldig maakt.

OCSG

Voor het overlegcomité op niveau van de scholengroep is eveneens bepaald dat de afwezigheid van één of meer regelmatig opgeroepen leden van de afvaardiging van de schoolbesturen en/of van de representatieve vakorganisatie de onderhandelingen niet ongeldig maakt.

BC/ABOC

Volgens artikel 22 van het KB van 28 september 1984 maakt noch de afwezigheid van een of meer regelmatig opgeroepen leden van de afvaardiging van de overheid, noch die van een of meer regelmatig opgeroepen afvaardigingen van vakorganisaties, de onderhandelingen ongeldig.

Omzendbrief nr. 270 van 19 november 1985 over artikel 22 van het KB van 28 september 1984. Deze bepaling strekt ertoe vertraging in de afhandeling van de onderhandelings- en overlegprocedure te voorkomen.

Uiteraard veronderstelt het inroepen van deze bepaling dat de oproepingen regelmatig worden opgesteld en verzonden, m.a.w. dat zij beantwoorden aan de daartoe gestelde voorschriften (bijvoorbeeld vermelding van de dagorde en de in acht te nemen termijnen) en dat de overheid er zorg voor draagt te beschikken over het bewijs van het regelmatig verzenden van die oproepingen.

Vragen over het LOC/BC/ABOC? (deel 3/13)
Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een reactie achterlaten

Scroll naar boven