Annulatievoorwaarden

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormingen en activiteiten van VLVO:

 • Annulering of verplaatsing door VLVO
  • VLVO behoudt zich het recht om vormingen of activiteiten te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht.
   • In geval van annulering door VLVO wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. 
  • VLVO behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan op een andere plaats of tijdstip of een andere lesgever in te schakelen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht (via mail of telefonisch).
   • In geval van verplaatsing zal u eenmalig de mogelijkheid aangeboden worden om uw deelname te annuleren met terugbetaling van uw inschrijvingsgeld.
  • De cursist heeft in geen geval recht op een schadevergoeding of tussenkomst in verplaatsingskosten.
 • Annulering door de deelnemer
  • De annulering door de deelnemer moet via mail aan info@vlvo.be worden meegedeeld.
  • Zonder voorafgaande annulering per mail aan info@vlvo.be is sowieso de volledige deelnameprijs verschuldigd.
  • Je deelnamegeld niet betalen, volstaat niet om je deelname te annuleren.
  • Laattijdige annulering kan leiden tot het betalen van een administratie- en annuleringskost.
   • Annulering op meer dan 7 kalenderdagen voor aanvang van de vorming:
    • 90% terugbetaling van het inschrijvingsgeld
   • Annulering op 7 tot 4 kalenderdagen voor aanvang van de vorming
    • 50% terugbetaling van het inschrijvingsgeld
   • Bij annulering op max. 3 kalenderdagen voor de vorming, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
  • Wie niet kan deelnemen, kan zich laten vervangen na melding per e-mail.
  • Annuleren op de dag van de vorming n.a.v. overmacht (ziekte, overlijden naaste, quarantaine) kan enkel met geldig attest van dokter, overlijdensbericht, attest van openbaar vervoer …: 50% terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  • Als de deelname aan gratis initiatieven en vormingen geannuleerd wordt, zullen geen kosten aangerekend worden. Hou er wel rekening mee dat jouw (laattijdige) annulering allerminst aangenaam is voor de personen die instaan voor de organisatie.
Scroll naar boven