VLVO zoekt vrijwilligers voor de Stuurgroep 

De stuurgroep van VLVO wil graag vernieuwen en uitbreiden. Daarom zoeken we enkele leidinggevenden (directeurs, zorgcoördinator, adjuct-directeurs, graadscoördinators, …) die hun expertise en vaardigheden op vrijwillige basis willen delen voor de ondersteuning van de leidinggevenden in het onderwijs. Concreet zoeken we personen met relevante kennis en ervaring in het Vlaams onderwijs.

VLVO is een niet-gesubsidieerde vzw die zich inzet voor alle leidinggevenden in het onderwijs. Dit doen we door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te informeren en te ondersteunen. Tegelijkertijd behouden we een nauw contact met de leden van de commissie voor onderwijs om belangrijke zaken aan te kaarten bij de minister voor onderwijs. 

Het team bestaat momenteel uit 3 werknemers (samen 1,8 VTE) die daarbij kunnen rekenen op de hulp van enkele vrijwilligers. De stuurgroep bestaat uit gedreven bestuurders. In het kader van de verdere groei van VLVO zijn we op zoek naar enkele bijkomende bestuurders die de missie van onze vzw onderschrijven en met hun netwerk en/of relevante expertise complementair zijn aan de huidige leden van de stuurgroep.

Welk engagement verwachten we?

  • De stuurgroep bewaakt de visie, beleid en strategische keuzes van VLVO. De stuurgroep komt daarvoor 6 à 7 maal per jaar bijeen. Deze vergaderingen gaan meestal door te Beveren-Waas op een dinsdagvoormiddag. De data voor deze vergaderingen worden per schooljaar vastgelegd.
  • De functie is onbezoldigd, maar verplaatsingskosten voor vergaderingen kunnen vergoed worden.
  • Je bent bereid om mee te werken aan de uitwerking van 1 of meerdere projecten/werkgroepen, vb. meewerken aan tijdschrift, DiCoM-project (voor startende directeurs), opvolging onderwijscommissie, …

Specifiek zijn we op zoek naar leidinggevenden die actief zijn of waren in:

  • (buitengewoon) basisonderwijs
  • (buitengewoon) secundair onderwijs
  • centrum voor leerlingenbegeleiding
  • centrum voor volwassenenonderwijs
  • Ligo-centrum (centrum voor basiseducatie)

Voel je je aangesproken? Dan leren we jou graag beter kennen.

Dit kan door een mail met motivatiebrief en CV te sturen naar info@vlvo.be. Indien je aan het gezochte profiel voldoet, organiseren we een wederzijdse kennismaking met de stuurgroep.

Scroll naar boven