Coaching

VLVO biedt coachings aan voor alle leidinggevenden binnen onderwijs (directeurs, coördinatoren, beleidsmedewerkers, internaatbeheerders, …) en ook specifiek voor startende directeurs.

Coaching voor alle leidinggevenden

VLVO wil alle leidinggevenden de kans geven om zich verder te bekwamen en steeds op zoek te gaan naar nieuwe competenties. Ook vernieuwingstrajecten behoort tot de mogelijkheden. Zo’n coaching geeft vele mogelijkheden en kansen om professioneel te kunnen groeien.

Meer info over deze coachings en de praktische info hieromtrent vind je op coachingspagina in de ledenrubriek.

DiCoMCoaching voor startende directeurs

In oktober 2017 stapte VLVO mee in het Erasmus+ project over coaching en mentoring voor nieuwe schoolleiders. Het project werd afgerond in het najaar van 2019 en alle participerende landen verspreidden dit nationaal verder. In Vlaanderen rolde VLVO dit project uit onder de naam DiCoM (Directies Coaching en Mentoring).

Ben je net gestart als directeur of nog maar kort in deze uitdaging gerold? De ervaren collega’s die je voorgingen, kunnen je objectief met raad en daad ondersteunen. Enkele enthousiaste, bekwame mentoren werden regionaal geselecteerd. Leden van VLVO kunnen op de deskundigheid van deze mentoren rekenen om je dagelijkse taken vorm te geven.

De directeurs die reeds deze begeleiding kregen, waren bijzonder enthousiast. Enkele reacties:

Het is heel waardevol om met iemand, die buiten je organisatie staat, te kunnen praten, van gedachten te wisselen, open gesprekken te voeren. Op deze manier moet je je woorden niet wikken en wegen. Een luisterend en ervaren oor is erg waardevol. Je hebt iemand voor je die zich kan inleven, die raad kan geven, die opbouwend spreekt. Een aanrader!

Heel veel lof voor mijn mentor! Het is niet vanzelfsprekend om dit in coronatijd digitaal aan te pakken, maar het verloopt vlot. Zijn input is ook heel waardevol, mede doordat we in verschillende netten werken. Dus bedankt om dit mogelijk te maken!

De startdag van DiCoM zit er op!

23 augustus verzamelden de mentoren in de Watertoren te Gentbrugge om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Gastspreker Loes Vandromme (lid van de onderwijscommissie) gaf haar visie op onderwijs, maar luisterde ook zeer aandachtig naar de ervaringen en verzuchtingen van de mentoren.

Ook interesse als mentor of mentee? Stuur een mail naar ella@vlvo.be voor verdere info.

Schuiven naar boven