VLVO

Missie

Beleid maken en samen uitvoeren is niet steeds evident in ons onderwijslandschap. Vaak hebben we immers het gevoel dat we op een eiland staan en dat beslissingen boven ons hoofd worden genomen. Op vraag van verschillende directeurs en leidinggevenden binnen het onderwijs werd er daarom eind 2014 een nieuwe vereniging opgericht, de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs ofwel VLVO.

Doelstelling van de vereniging is de belangenbehartiging van de leidinggevenden van het onderwijs, zonder onderscheid van net of niveau.

Onze vereniging wil de stem van alle leidinggevenden uit het basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs maar ook van het volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en centra voor leerlingenbegeleiding laten horen op diverse publieke en politieke fora.
Elke directeur heeft er belang bij dat wij de overheid sensibiliseren om optimaal de randvoorwaarden voor ons Vlaams onderwijs te verzekeren. De VLVO verdedigt de belangen van haar leden bij de overheid door de onderwijsactualiteit op de voet te volgen. De VLVO informeert haar leden tijdig over haar onderwijsstandpunten en brengt die in de onderwijscommissie naar voor door deel te nemen aan hoorzittingen.

Pluralisme, solidariteit, onafhankelijkheid, advies en ondersteuning zijn onze grootste troeven.
De VLVO staat voor een ruime en gevarieerde opdracht: professionalisering van directeurs en beleidsondersteuners, gekoppeld aan de ambitie om niet alleen een informele maar ook een formele gesprekspartner te worden van de overheid. We werken sterk aan de communicatie, zowel naar de leden als naar de media om zo een maatschappelijk debat op gang te brengen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.