VLVO

Plan basisonderwijs

Wat met het Plan Basisonderwijs?
Op 23 april 2018 had er overleg plaats tussen de minister en de NODB (waarvan de VLVO ook één van de deelnemende directeurenorganisaties is). Onderstaande tekst is afkomstig uit het verslag van die bijeenkomst:

‘Op 23 april 2018 werd NODB terug uitgenodigd op het kabinet van minister Hilde Crevits. In september 2016 beloofde de minister om een Plan Basisonderwijs te ontwikkelen met decretale kracht, zodanig er een duidelijk kader bestaat voor de organisatie van het basisonderwijs. In dit kaderdecreet verwachten wij ook een duidelijke omschrijving (en opsomming) van de beleidsomkadering.
Tijdens het bezoek van maandag 23 april 2018 heeft de minister opnieuw bevestigd dat er een Plan Basisonderwijs zal komen dat decretaal zal worden verankerd. Zij verwacht hiervoor de medewerking van alle partners in de Vlaamse Regering en dit ten voordele van het basisonderwijs.
De werkzaamheden omtrent het Plan Basisonderwijs zijn lopende en de eerste resultaten worden tegen het zomerreces van 2018 verwacht.
In afwachting van de eerste teksten en uit respect voor de geleverde prestaties van de minister van onderwijs Hilde Crevits en de Vlaamse Regering, worden alle acties van onderstaande directeurenverenigingen ‘on hold’ geplaatst, want wij verwachten straks een echte doorbraak op vlak van beleidsomkadering voor het basisonderwijs’.

Maart 2019:
Zo langzamerhand wordt de VLVO, als deelnemer aan het NODB-overleg, toch wel een beetje zenuwachtig. Deze legislatuur loopt ten einde en er is nog altijd géén witte rook gesignaleerd.
Ook gesprekken met de politieke fracties zijn niet hoopgevend.

Wat nu minister Crevits?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.