Coaching

Bij VLVO zien wij al langere tijd dat de VLVO-coaching die wij aanbieden, weinig succes heeft.  Vaak wijten wij, coaches, dit aan tijdstekort.  Directies hebben een zo verschrikkelijk druk schema dat ze geen tijd vinden om voor zichzelf te zorgen. 

Schoolleiders wachten vaak te lang om coaching aan te vragen tot er een groot probleem is, terwijl coaching net de problemen wil voorkomen.  Is er toch een probleem, dan kan je bij ons ook terecht voor een vrijblijvend gesprek en/of een luisterend oor.

Begin oktober(13/10/2020) verscheen er een artikel in “Klasse” over dit thema, geschreven door Stijn Govaerts. Naar aanleiding van deze lectuur willen we graag één en ander op een rijtje zetten voor onze leden.

Eerst en vooral is het zoeken naar de geschikte coach of een geschikt coaching traject, een bewijs van betrokkenheid van de directeur.  “Wie via coaching, zijn school beter wil maken, is een meerwaardezoeker” zegt Piet Sprangers in het artikel.

Bij de keuze van de coach is “de klik” van het grootste belang.  We moeten hier niet flauw over doen. Je hebt er alle belang bij om de coach te vinden die bij jou past.  Je hebt een persoonlijke aanpak nodig en juist daarom moet je het goed kunnen vinden met de coach in kwestie. 
Daarom stellen wij bij VLVO ook 3 verschillende coaches voor.  Tijdens het intakegesprek, dat trouwens gratis is, merk je al gauw of er een match is. Persoonlijke aanpak is nodig. Je eigen leiderschapsstijl ontwikkelen is van belang.

In andere sectoren is het heel normaal dat leidinggevenden in een lerend netwerk stappen en dat zij “personal coaching” krijgen.  Dit wordt door alle werknemers als normaal aanzien.  Niemand denkt hierbij dat ze te maken hebben met een zwakke leider.  Blijkbaar is deze veronderstelling wel gangbaar binnen onderwijs.  Directeurs durven niet laten weten dat ze coaching willen volgen of in een traject zitten.  Vaak wordt de nood aan coaching gezien als een zwakte of een persoonlijk falen.

Het is toch positief dat je als leidinggevende op zoek gaat naar een coach die je kan helpen om nieuwe competenties te ontwikkelen of om je te ondersteunen in vernieuwingstrajecten die je wil doorvoeren op school. Directeurs willen graag antwoorden en hulpmiddelen om bijvoorbeeld beter te kunnen ingrijpen bij ongepast gedrag van collega’s of ze willen beter leren bemiddelen bij conflicten.
Sommige directeurs missen vitaliteit en zien door het bos de bomen niet meer bij de grote diversiteit aan taken die ze dagelijks moeten uitvoeren.  Timemanagement, uittekenen van een strategisch beleid en focussen op de corebusiness, kan het leven van een directeur een stuk makkelijker maken.

De eerste hulp die directeurs zoeken,  brengt hen vaak bij de pedagogische begeleidingsdienst van de scholengroep of scholengemeenschap onder leiding van het schoolbestuur. Het schoolbestuur zou hier zeer in zijn nopjes moeten zijn wanneer een directeur deze initiatieven onderneemt.  Toch loopt dit niet altijd goed vermits het schoolbestuur meestal ook de evaluator is voor de directie. 
Hier raken we natuurlijk een heikel punt: wanneer coaching gecombineerd wordt met evaluatie dan gaat de coachee zich niet meer zo veilig voelen.  Een externe coach kan deze veiligheid veel beter garanderen.

Is coaching werkelijk  taboe voor directies?  Ik ben er bijna zeker van.  Eigenlijk is dit superjammer want het zou voor vele directies een steun kunnen betekenen.  Coaching geeft zoveel mogelijkheden en kansen om op professioneel vlak te groeien en verder te ontwikkelen.

Wij staan al zeker voor jullie klaar!

VLVO-coaching biedt de oplossing!

VLVO ontvangt regelmatig vragen van directies voor persoonlijke ondersteuning. Daar zijn wij natuurlijk ook voor, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt natuurlijk. Een groep ervaren directeurs, die getraind zijn als professionele coach, staan klaar om samen met jou:

  • je kansen en mogelijkheden in kaart te brengen;
  • te werken aan de ontwikkeling van je sterke kanten;
  • je bedreigingen om te zetten in uitdagingen;

door doel- en resultaatgericht te werken.

Meer info vind je bij Praktische info en Coaches.

Schuiven naar boven