Symposium Schoolleiderschap in beeld

Richting geven

Een gemeenschappelijke visie ontwikkelen

Hoge verwachtingen scheppen

Communiceren van visie en doelen


Wanneer: dinsdag 23 mei 2023

Waar: Polyvalente Zaal van Thomas More Hogeschool, Campus Kruidtuin Mechelen

Deelname:

  • € 95 voor leden van VLVO
  • € 115 voor niet-leden

Inschrijven: via dit inschrijvingsformulier

Dagverloop:

  • 09.00: onthaal
  • 09.30: verwelkoming
  • 09.35: Tine Hoof

Effectief leren en studeren … en hoe je jouw leerlingen daarin kan ondersteunen

Wanneer leerlingen zelfstandig aan de slag gaan om leerstof te verwerken, maken ze voortdurend keuzes over hun eigen studeerproces (wanneer, waar en hoe studeren). En dat is best uitdagend, want leerlingen hebben vaak maar beperkt inzicht in hoe hun brein werkt. Om hun studeervaardigheden te versterken hebben ze dus nood aan instructie, oefenkansen, ondersteuning en feedback van de leraar. Maar hoe dan precies? En wanneer: tijdens aparte uren ‘leren leren’ of net niet?

In deze sessie staan we stil bij wat we weten uit onderzoek over hoe je als school kan inzetten op het versterken van de studeervaardigheden van je leerlingen en hoe je een gemeenschappelijke taal kan ontwikkelen om over studeren te praten met leerlingen, ouders en leraren.

  • 11.05: pauze
  • 11.30: Katrien Van Geystelen

Over wolven en mentaal welzijn. Je stem zet de toon.

In deze interactieve keynote spreekt Katrien over adem, resonantie en de kracht van je stem in je communicatie als directie. Hoe zet je de juiste toon? Hoe krijg je de neuzen in eenzelfde richting? Hoe word je gehoord? 

Daarnaast vertelt Katrien meer over het project rond mentaal welzijn en veerkracht dat ze opzette in de school waar ze zelf voor de klas stond.

  • 13.00: lunch en netwerkmoment

Download hier de info i.v.m. de route naar en parkeren rond Campus Kruidtuin.

Tine Hoof

Tine stond twaalf jaar voor de klas als leerkracht talen op de Sint-Maarten Bovenschool te Beveren-Waas. Ze bouwde ervaring op in zowel tweede als derde graad van het secundair onderwijs en gaf les in de verschillende onderwijsvormen. Vanuit haar interesse voor studeerstrategieën werkte ze vijf jaar als studiebegeleider op deze school en begeleidde ze leerlingen en leerkrachten in het werken rond effectief leren en studeren. Binnen ExCEL werkt ze o.a. als onderzoeker mee aan een project rond effectieve instructie en studeerstrategieën in het tweedekansonderwijs in Nederland. Ze geeft ook les aan het postgraduaat Leercoach voor het secundair onderwijs aan Thomas More Hogeschool.

Katrien Van Geystelen

Katrien Van Geystelen maakte de overstap van leerkracht TSO/BSO naar haar eigen praktijk Sparklin’ voice, waar ze als stemcoach CEO’s en ondernemers ondersteunt om alles uit hun stem te halen zodat ze meer impact maken. Het effect van het stemwerk reikt vaak veel verder dan het vinden van je stem, zo blijkt. Daarover vertelt ze.

Sparklin’ voice

Schuiven naar boven