Symposium Schoolleiderschap in beeld

Organiseren van verantwoording

Ontwikkelen bij het team van verantwoordelijkheid voor en verantwoording van leerresultaten en welzijn van leerlingen.

Voldoen aan de eisen van externe verantwoording.


 • Wanneer: dinsdag 31 mei 2022
 • Waar: Aula van Thomas More Hogeschool, Campus Kruidtuin Mechelen
 • Deelname: 
  • €  75 voor leden van VLVO
  • €  95 voor niet-leden
 • Inschrijven: afgesloten
 • Dagverloop:
  • 09.00: onthaal
  • 09.25: verwelkoming
  • 09.30: Tim Surma
   • Kwaliteit in beeld – de effectieve leraar als belangrijkste factor voor het leren
   • De kwaliteit en effectiviteit van onderwijs definiëren is niet vanzelfsprekend. Toch is het een essentiële oefening om na te kunnen gaan of de inspanningen die men heeft geleverd om de school beter te maken ook daadwerkelijk hebben gewerkt. Zo blijkt uit decennia aan onderzoek dat vooral de leraar en de kwaliteit van de lessen de belangrijkste variabele is die leerprestaties van leerlingen kan beïnvloeden. Of toch althans de variabele waarmee scholen in hun kwaliteitsbeleid gerichte acties kunnen ondernemen om leerprestaties van leerlingen te verbeteren. In deze lezing gaat Tim Surma dieper in op een aantal kenmerken van die effectieve leraar, hoe de school die leskwaliteit in kaart kan brengen, en hoe de school kan zorgen voor een gericht beleid rond verbetering van de aanpak in de klas.
  • 11.00: pauze met koffie en versnaperingen
  • 11.30: Kristien Bruggeman
   • De leider als sherpa – werken in (zelfsturende) teams
   • Warme organisaties werken in teams, sterker nog ze werken in  zelfsturende teams. Het topic wordt in heel wat boeken en artikels beschreven maar in de praktijk blijkt het omvormen van een team (veel) uitdagender dan gedacht. Het vraagt om leiderschap dat thuis is van vele markten: inspireren, dienen, transformeren en stimuleren. Het vraagt om heel wat afleren en leren, zowel bij leidinggevenden als bij de medewerkers die deel uitmaken van zo’n team. In deze keynote staat de praktijk in de schijnwerpers. Kristien Bruggeman, oprichter en directeur van LAB Gedreven onderwijs en medewerker van Warme scholen, vertelt je alles over het traject dat ze loopt en schuwt daarbij de hoogtes en laagtes niet. 
  • 13.00: lunch en netwerkmoment

Download hier de uitnodiging voor het Symposium 2022!

Download hier de info i.v.m. de route naar en parkeren rond Campus Kruidtuin.

Tim Surma

Tim is research manager van het Expertisecentrum. Hij kan putten uit 20 jaar ervaring in het lesgeven in in secundair onderwijs, lerarenopleiding en in de master onderwijswetenschappen. Hij doet momenteel promotieonderzoek rond effectieve leerstrategieën en is auteur van het boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek.’ Hij is een veelgevraagd spreker in België en Nederland rond effectieve instructie en leerstrategieën. Tim maakt deel uit van de expertencommissie Beter Onderwijs Vlaanderen.

Kristien Bruggeman

Kristien Bruggeman is onderwijswetenschapper en verbonden aan de Universiteit Antwerpen en aan Agoria, de sectorfederatie voor de technologische industrie.    

Samen met Tinneke Van Kerckhoven leidt ze LAB Gedreven Onderwijs, niet alleen een secundaire school in Branst maar ook een zorgvuldig samengesteld team van uitzonderlijk gedreven leerkrachten.

Kristien begeleidt  de LAB-leerkrachten bij het implementeren van de integratieve pedagogiek van het LAB-model. Daarnaast zoeken zij ook concreet aansluiting bij de academische en de bedrijfswereld, onder meer door al van bij het eerste secundair externe experten actief te betrekken bij de onderzoeksprojecten en jury’s. 

Schuiven naar boven