Tijdschrift ADVISIE

Exclusief voor onze leden verschijnt ons tijdschrift ADVISIE 4x per jaar: maart, juni, september en december.

In het nummer 85 van september 2021 stonden o.a. volgende artikels:

  • Op de praatstoel
  • De VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)
  • Goed bezig: De (zorg)werking van onze school in een notendop
  • De wording van de nettenstructuur in het Vlaams onderwijs – deel 2

In het nummer 86 van december 2021 staan o.a. volgende artikels:

  • Op de praatstoel: Peter Thomas
  • De VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)
  • Warme scholen
  • Concept decreet leersteun
  • De wording van de nettenstructuur in het Vlaams onderwijs – deel 3
  • DiCoM
Schuiven naar boven