VLVO

Nascholingscontinuüm

Vanaf schooljaar 2013-2014 hebben we (als VLVO en ODVB) gewerkt aan de voorbereiding van een nascholingscontinuüm voor leidinggevenden in het onderwijs. Als uitgangspunt hiervoor zijn de resultaten gebruikt van het onderzoek dat professor Verbiest uitvoerde in opdracht van het ministerie van onderwijs en vorming. Het schooljaar 2016-2017 zijn we formeel gestart. De opleidingen worden verzorgd door onze partner Thomas More Hogeschool. Ondertussen blijven we streven naar spreiding van de nascholingen over gans Vlaanderen.

Professor Verbiest onderscheidt drie soorten leidinggevenden in het onderwijs: overwegend uitvoerend (beginnende directeur, coördinator, beleidsmedewerker, …), overwegend vormgevend (‘gesettelde’ directeur) en overwegend strategisch (coördinerend directeur, algemeen directeur).

De nascholingen van onze partner, Thomas More Mechelen en Kempen, zijn voor de drie groepen relevant. Hier vind je welke leiderschapspraktijken volgens professor Verbiest van iemand een goed leider kunnen maken.

We blijven je op de hoogte houden van de verdere uitbouw.

Wie als lid van VLVO inschrijft voor één van de betrokken cursussen krijgt, bij voorlegging van inschrijvings- en betalingsbewijs, 10 % van het cursusgeld teruggestort.

De opleidingen van het schooljaar 2018-2019 behoren tot de praktijk ‘richting geven’, succesvolle opleidingen uit het vorige domein worden hernomen.

In het Donchecentrum in Vorselaar kan je deze cursussen volgen:

Het onderzoek van professor Verbiest waarop ons nascholingscontinuüm gestoeld is: