VLVO

Nascholingscontinuüm

Vanaf schooljaar 2013-2014 hebben we (als VLVO en ODVB) gewerkt aan de voorbereiding van een nascholingscontinuüm voor leidinggevenden in het onderwijs. Als uitgangspunt hiervoor zijn de resultaten gebruikt van het onderzoek dat professor Verbiest uitvoerde in opdracht van het ministerie van onderwijs en vorming. Het schooljaar 2016-2017 zijn we formeel gestart.

De opleidingen worden verzorgd door onze partner Thomas More Hogeschool. Ondertussen blijven we streven naar spreiding van de nascholingen over gans Vlaanderen.

Professor Verbiest onderscheidt drie soorten leidinggevenden in het onderwijs: overwegend uitvoerend (beginnende directeur, coördinator, beleidsmedewerker, …), overwegend vormgevend (‘gesettelde’ directeur) en overwegend strategisch (coördinerend directeur, algemeen directeur).

De nascholingen van onze partner, Thomas More Mechelen en Kempen, zijn voor de drie groepen relevant.

De opleidingen van het schooljaar 2019-2020 behoren tot de praktijk ‘Verbeteren van het leren en van het onderwijsleerproces’.

Wie als lid van VLVO inschrijft voor één van de betrokken cursussen krijgt, bij voorlegging van inschrijvings- en betalingsbewijs, 10 % van het cursusgeld teruggestort.

Succesvolle opleidingen uit het vorige domein worden hernomen.

Niet te missen nascholingen kan u terugvinden in de nieuwsbrieven die wekelijks worden verstuurd aan de leden van VLVO.  In het begin van het schooljaar wordt een speciale nieuwsbrief verstuurd met veel informatie over de nascholingen van het lopende schooljaar.

In het kenniscentrum LEON in Mechelen en Donche in Vorselaar kan je deze cursussen volgen. 

Succesvolle leiderschapspraktijken volgens professor Verbiest:

Het onderzoek van professor Verbiest waarop ons nascholingscontinuüm gestoeld is: