Nascholingscontinuüm

Vanaf schooljaar 2013-2014 hebben we (als VLVO en ODVB) gewerkt aan de voorbereiding van een nascholingscontinuüm voor leidinggevenden in het onderwijs. Als uitgangspunt hiervoor zijn de resultaten gebruikt van het onderzoek dat professor Verbiest uitvoerde in opdracht van het ministerie van onderwijs en vorming. Het schooljaar 2016-2017 zijn we formeel gestart.

De opleidingen worden verzorgd door onze partner Thomas More Hogeschool. Ondertussen blijven we streven naar spreiding van de nascholingen over gans Vlaanderen.

Professor Verbiest onderscheidt drie soorten leidinggevenden in het onderwijs: overwegend uitvoerend (beginnende directeur, coördinator, beleidsmedewerker, …), overwegend vormgevend (‘gesettelde’ directeur) en overwegend strategisch (coördinerend directeur, algemeen directeur).

De nascholingen van onze partner, Thomas More Mechelen en Kempen, zijn voor de drie groepen relevant.

Voor het schooljaar 2021-2022 bieden we de vijfde leiderschapspraktijk aan: “Organiseren van verantwoording”. In het kader van dit thema worden een aantal nieuwe nascholingen aangeboden. Daarnaast worden ook een aantal succesvolle vormingen van de voorbije jaren hernomen.

Hier vind je een overzicht van alle aangeboden navormingen en trajecten voor directies en middenkader. Wie als lid van VLVO inschrijft voor één van de betrokken cursussen krijgt, bij voorlegging van inschrijvings- en betalingsbewijs, 10 % van het cursusgeld teruggestort.

In het kenniscentrum LEON in Mechelen en Donche in Vorselaar kan je deze cursussen volgen. 

Succesvolle leiderschapspraktijken volgens professor Verbiest:

Het onderzoek van professor Verbiest waarop ons nascholingscontinuüm gestoeld is:

Schuiven naar boven