1. Maatregelen om de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten

De arbeidsvoorwaarden en de verloning voor leraren in Vlaanderen zijn liggen in vergelijking met het buitenland zeker boven het gemiddelde van de 34 rijke OESO-landen. Uit een recente studie van het Departement Onderwijs over de budgettering van het secundair onderwijs blijkt dat leraren in eerste graad licht boven dat gemiddelde liggen, terwijl die van de tweede en derde graad duidelijk hoger liggen dan dat gemiddelde. De vaste benoeming en een goede pensioenregeling maken dat leraren in het algemeen daarmee tevreden zijn. Leraren zijn ook tevreden omdat hun werk een goede verhouding tussen werk en gezin toelaat en dit in tegenstelling met vele beroepen in de privésector. Blijkbaar is dat niet voldoende (of het is onvoldoende geweten) om meer kandidaten voor het beroep aan te trekken. Daarom is er aandacht nodig voor de status van het beroep en het loopbaanperspectief. Ook blijkt de grote motivatie te liggen in de autonomie en verantwoordelijkheid die leraren hebben in het omgaan met hun leerlingen en klasgroepen.

terug naar overzichtspagina

Schuiven naar boven