3.1 Aantal zij-instromers verhogen

De meest bekende categorie is die van de leraars technische vakken en beroepspraktijk. Het is nogal logisch dat studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt, leraren inzetten die ervaring hebben met die arbeidsmarkt. Veelal gaat het om jongere afgestudeerden met enkele jaren praktijk die na een specifieke lerarenopleiding terecht komen in het onderwijs via een educatief graduaat, een educatieve bachelor of een educatieve master. Er is echter vooral in die vakken een chronisch tekort aan ervaren technici die leraar willen worden. In dat geval ligt het voor de hand dat men op zoek gaat naar werknemers in bedrijven om de overstap naar het onderwijs te maken. De motivatie voor een dergelijke overstap is echter klein omdat er te weinig anciënniteit mag worden meegenomen. De budgettaire weerslag van het erkennen van anciënniteit is immers erg groot. Er zijn intussen al diverse maatregelen genomen om de anciënniteitserkenning te versoepelen.

terug naar overzichtspagina

Schuiven naar boven