3. Nieuwe lerarenprofielen

Wanneer het gaat om de lerarengroep uit te breiden met menskracht, die niet of nog niet over een pedagogisch certificaat beschikt, wordt meestal gesproken van zij-instromers. Maar daarnaast is er ook de mogelijkheid om deals te sluiten met externe deskundigen of organisaties/bedrijven Dan kan er gesproken van ‘duale ambten’, ‘hybride’ opdrachten of zogenaamde voordrachtgevers. Die twee categorieën kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verminderen van het lerarentekort. Een nog onontgonnen terrein is het inzetten van zogenaamde onderwijsassistenten.

terug naar overzichtspagina

Schuiven naar boven