2.4 Planlast controleren

De overheid heeft al heel wat inspanningen gedaan om de reglementering te vereenvoudigen, maar vaak botst ze op uitgebreide statutaire beschikkingen, federale richtlijnen en eisen vanuit andere Departementen. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid en hygiëne.

Het is ook weer aan de schoolbesturen en/of de scholen om in kaart te brengen hoe ze met eigen richtlijnen van bijvoorbeeld rapportering, lesvoorbereiding, ict-verplichtingen en dergelijke de planlast al dan niet bevorderen.

Ten slotte moet de planlast niet worden onderschat door gedetailleerde van bovenaf opgelegde regelingen van participatie. De regelingen met betrekking tot lokale onderhandelingscomités zijn loodzwaar en gedetailleerd. Het risico is er dan dat, terwijl de overheid minder bureaucratisch wordt, de bureaucratie zich verplaatst naar het lokale niveau.

terug naar overzichtspagina

Schuiven naar boven