2.2 De opdracht van de leraar, anders dan in les-uren

Het los komen van de definitie van het lerarenambt in les-uren is ook niet echt nieuw. Herhaaldelijk zijn er daarvoor al voorstellen gedaan, evenwel met weinig succes. Het is bijvoorbeeld moeilijk vol te houden dat een lesuur praktijk minder waard is dan een lesuur theorie. De overgang naar een omschrijving waarin lesuren kunnen gecombineerd worden met andere pedagogisch-didactische taken in een school zou passen in een modern human resources beleid. Zo zou het best mogelijk zijn dat bepaalde leraren extra veel contacturen opnemen in ruil voor het verminderen van andere taken. Dat zou alvast een mogelijke oplossing zijn voor knelpuntvakken. Vooraleer daar beslissingen in te nemen, is het wenselijk een dergelijk opdrachtensysteem uit te proberen in een zorgvuldig begeleid scholenexperiment. Men zou bijvoorbeeld kunnen werken met een opdracht, gedefinieerd in honderd punten.

terug naar overzichtspagina

Schuiven naar boven