Maatregelen lerarentekort
Discussietekst (werkgroep VLVO)

Hier vind je een discussietekst die ontstaan is binnen een werkgroep van VLVO.

Discussietekst (Roger Standaert)

Op dit ogenblik wedijveren allerlei voorstellen en beslissingen met elkaar over het omgaan met het lerarentekort zonder dat ze een voldoende samenhangend geheel vormen. Zoals steeds het geval is in het waardegeladen onderwijssysteem ontbreekt het niet aan diversiteit in invalshoeken. Het is een problematiek met veel tentakels en daarom is een samenhangende reeks maatregelen noodzakelijk. Die moeten hetzij op korte, hetzij op langere termijn worden aangepakt. Het is belangrijk gebruik te maken van degelijk verzameld statistisch materiaal over jaren, gekoppeld aan databanken over personeelsgegevens en tijdgebonden beleidsbeslissingen. Uiteindelijk zullen de te nemen maatregelen een samenhangend geheel moeten vormen waarbij de deelmaatregelen elkaar versterken.

De resultaten van onze bevraging over dit onderwerp kan je hier binnenkort raadplegen.

De maatregelen hebben betrekking op drie grote invalshoeken:

  • De aantrekkelijkheid van het beroep
  • Een soepel en gedecentraliseerd personeelsbeleid
  • Het aantrekken van nieuwe profielen.

Overzicht van de verschillende onderwerpen:

Schuiven naar boven