VLVO

Tijdschrift ADVISIE

Exclusief voor onze leden verschijnt ons tijdschrift ADVISIE 4x per jaar: maart, juni, september en december.

In het nummer 82 van december 2020 stonden o.a. volgende artikels:

  • De kwaliteit van het onderwijs in België
  • Naar een veelzijdig vormend vak Lef-Plus
  • Lichamelijke Opvoeding, een mooi voorbeeld!
  • In het kielzog van Corona: zelfstandig leren

In het nummer 83 van maart 2021 staan o.a. volgende artikels:

  • De ondersteuningsnetwerken
  • De VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)
  • Kleuterparticipatie, een mooi voorbeeld!
  • Even over de grens kijken